کتاب با طعم مدیریت

2ام دی, 1399|3 Comments

نام کتاب: رسم جهاد معرفی‌کننده: محمدتقی ملائی عقب ماندگی ما در علوم انسانی دلایل متعددی دارد. اما جنس مدیریت با سایرین کمی متفاوت است، ناگزیر دلایل عقب ماندگی در مدیریت هم کمی متفاوت است. در مقام عمل، ممکن