دسته‌بندی نشده

دوره تدبیر

خلاصه گزارشی از دوره رونمایی از کتاب ویروس کرونا و مطالعات مدیریت یادداشت های اساتید