دکتر محمد نوروزی

عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

نکات یادداشت نویسی

  1. در یادداشت موضوع و تمرکز اصلی باید نهایتاً روی یک یا دو مفهوم باشد.
  2. حس شگفتانگی باید در یک یادداشت خوب، مشهود باشد.
  3. حس کشف کردن یا کنجکاوی باید در یک یادداشت خوب، مشهود باشد.
  4. مراحل یادداشت نویسی:
  • قلاب داشتن برای شروع یادداشت و ادامه دادن (به عنوان مثال گریزی از یک کتاب، یک شعر، سکانسی از فیلم یا …)
  • بسط و نوشتن یادداشت درباره مفاهیم اصلی مورد نظر
  • پایان بندی مناسب (حس هم‌زاد پنداری، وادار کردن مخاطب به تفکر، شما چه فکر می‌کنید؟).

یادداشت‌های مرتبط

0
مایل به شنیدن نظرات هستیمx