پیک مدیریت – تولید محتوا

امتیاز گروهی600- (هر نفر 200 امتیاز)

سلام. به مرحله جالب تولید محتوا رسیدیم.

در خصوص یکی از محورهای زیر، پادکست یا کلیپی ۳ الی ۵ دقیقه‌ای تهیه کرده و ارسال نمائید.
– معرفی کتاب
– نقد یک فیلم با نگاه مدیریتی
– خلاصه یک مقاله
– طرح و نقد یک ایده
– و هر موضوع مرتبط
برای انجام این بخش می‌توانید فردی یا گروهی اقدام نمائید.
حداکثر ظرفیت گروه، ۳ نفر می‌باشد که لازم است تمام افراد در تهیه پادکست یا کلیپ کمک کرده باشند.
درصورت اقدام گروهی، امتیاز این بخش به هر فرد تعلق خواهد گرفت.

مهلت ارسال: ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

با وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی، محل درج پاسخ نمایش داده خواهد شد.

تذکر: حتما در هنگام وارد کردن شماره دانشجویی، زبان کیبورد خود را بر روی انگلیسی قرار دهید.

مهلت ارسال پاسخ به اتمام رسیده است. برای چالش بعدی آماده شوید...!