پیک مدیریت – مدیریت اسلامی

200 امتیاز

ابتدا جزوه مدیر مجاهد را مطالعه کرده و سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید.

«دانلود جزوه مدیر مجاهد»

سؤالات:

1- نمودار درختی مدیریت جهادی در اندیشه مقام معظم رهبری را براساس فیش‌ها ارائه فرمایید.

2- به نظر شما، با توجه به نمودار به دست آمده در سؤال قبل، جهت مزین شدن به صفت جهادی بودن، می‌بایست چه تغییراتی را در زندگی دانشجویی خود ایجاد نمائیم؟

با وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی، محل درج پاسخ نمایش داده خواهد شد.

تذکر: حتما در هنگام وارد کردن شماره دانشجویی، زبان کیبورد خود را بر روی انگلیسی قرار دهید.

مهلت ارسال پاسخ به اتمام رسیده است!