1- لطفا اطلاعات درخواستی با دقت پر شود.

2- جواب خود را در قالب فایل PDF در قسمت تعیین شده بارگزاری نمائید.

3- توجه شود پاسخ شما حتما باید بین 300 تا 500 کلمه باشد.

4- پذیرفته شدن و امتیاز دهی به پاسخ شما توسط داوران، منوط به پرداخت هزینه دوره است.

  • انواع فایل های مجاز : pdf.