مدیریت جهادی و مواجهه با کرونا

اکنون در یک پیچ تاریخی قرار گرفته­ایم که اگر بتوانیم به خوبی از این فرصت استفاده کنیم، ذخیره­ای برای گسترش انقلاب اسلامی خواهد بود.

اگر بتوانیم از الگوی بی بدیل مبارزه­ی رزمندگان در دفاع مقدّس استفاده کنیم؛ قطعاً، یک ظرفیت جدّی برای سال های آینده خواهیم داشت.

منظور ما از مدیریت جهادی، یک سبک و مکتب اداره­ی جوامع و سازمان ها است. در این مکتب علاوه بر بهره­وری، اثربخشی و کارآیی، مفاهیم جدیدی مانند ایمان به غیب، معنویّت و توکّل وجود دارد.

اکنون شاهد دو سبک از مدیریت هستیم:

یک سبک آن بر اساس پروتکل­ های از قبل نوشته شده است و بنیاد آن بیشتر از آن که مردم باشد، ساختار و سازمان هایی هستند که از قبل ایجاد شده­اند.

یک سبک دیگر مردم بنیاد است؛ مردمی که دارای روجیه جهادی هستند و حاضرند خود را در معرض خطر قرار دهند.

توحّشی که اکنون در غرب در حال رُخ دادن است، محصول تأکید بر نیازهای مادّی بشر است. امّا در کشور ما تفکّر جهادی در حوزه بهداشت و درمان در حال إحیا شدن است. ولی اگر می­خواستیم با الگوهای رایج و پروتکل­های سازمان بهداشت جهانی حرکت کنیم، نمی­توانستیم مشکل مرگ و میر زیاد بر اثر بیماری های ساده در کشور را حل کنیم.

در شرائط بحران که وضعیت جدیدی است، الگوهای قبلی جوابگو نیست.

اگر به مدیریت جهادی اعتقاد داشته باشیم، ظرفیت مردم اعمتاد داشته باشیم، توکّلمان به خدا بالا باشد، به دنبال راه­حل های خلّاقانه باشیم می­توانیم مسائل را حل کنیم.

در این ایّام، سعی کنیم با رعایت نکات بهداشتب در تشکّل های جهادی حضور داشته باشیم چون فرصت خوبی برای تجربه نگاری است تا با سازماندهی آن ها آشنا شویم.

در این ایّام، با برخی مشکلات و خطاها مواجه هستیم. مثلاً الگوی توزیع محصولات منسجم نداریم. الگوی شناسایی فقرا یا مثلاً خطای استراتژی تعطیل کردن مساجد. همچنین، این ایّام با پایین آمدن قیمت نفت و قحطی بزرگ در اروپا فرصت خوبی برای جهش تولید و صادرات محصولات داخل است. بسیاری از کشورها بعد از یک بحران بزرگ پیشرفت کردند.

باید به سمت اقتصاد خانواده محور، دانش بنیان و ناظر به نیازهای واقعی برویم.

با الگوی کلاسیک باید متظر مشکلات بعد از بحران باشیم؛ امّا، با الگوی جهادی ما به استقبال خطر می­رویم. الگویی که در آن افراد با مواسات و برادری مشکلات همدیگر را حل می­کنند؛ بدون اینکه متظر باشند کسی از آن ها تقدیر و تشکّر کند. با این الگو به استقبال ظهور می­رویم.

ما نباید به دوران قبل از کرونا برگردیم؛ بلکه، باید برای دوران بعد از کرونا برنامه­ریزی کنیم، با یک اقتصاد و فرهنگ و تعامل جدید.

0
مایل به شنیدن نظرات هستیمx