کتاب ویروس کرونا و مطالعات مدیریت

با لطف خداوند متعال و با اهتمام انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و مدیریت