برای ثبت نام در بخش تیمی دوره کاردان 2 از طریق فرم زیر اقدام نمائید.

1- لطفا اطلاعات ثبت نام را به صورت دقیق وارد نمائید. (درصورت اشتباه وارد کردن اطلاعات، مسئولیت آن به عهده خودتان است.)

2- تیم ها سه نفره و متشکل از سه دانشجو باشند.

3- اعضا هرتیم میتوانند از دانشجویان کدها، گرایش ها و دانشگاه های مختلف باشند.

4- ثبت نام تیمی برای گام کارا می‌باشد و در بقیه موارد امتیاز هر فرد براساس عملکرد فردی خودش محاسبه می شود.

5- شرکت کنندگانی که به صورت فردی ثبت نام کردند در صورت ثبت نام به صورت تیمی تخفیف ویژه عید برای آنها نیز لحاظ خواهد شد.

6- هزینه ورودی برای هر نفر مبلغ 50/000 تومان که به مناسبت عید نوروز با 20 درصد تخفیف مبلغ 40/000 هزارتومان به ازای هر نفر می شود.

7- توجه نمائید برای نهایی شدن ثبت نام خود باید حتما کل مبلغ را به شماره کارت 5849-1548-6311-5894 به نام مصطفی خرمی واریز نمائید و سپس رسید آن را به همراه اسامی افراد به آیدی mkhorami80@ در پیامرسان بله و یا به شماره 09338739591 در پیامرسان واتساپ ارسال نمائید.