آثار بخش زرنگار😎
مهدی جم جاه
خانم غلامی
محمد حسین کریمان

برای مشاهده PDF اینجا کلیک کنید

خانم وثوقی

برای مشاهده PDF اینجا کلیک کنید

حسین یزدی

برای مشاهده PDF اینجا کلیک کنید

رای گیری بخش زرنگار🗳️

1- دانشجو گرامی، محدودیتی در انتخاب کاندیداها و رای دادن به آن‌ها وجود ندارد و شما در صورت تمایل می توانید حتی به تمامی افراد یک جا رای دهید.
2- هر فرد فقط می تواند یک بار در فرایند رای گیری شرکت کند فلذا در انتخاب خود دقت نمائید.